Thông tin văn bản
Quyết định số 62 /2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.

Số ký hiệu: 62 /2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD62_2010_UBNDT.rar