Thông tin văn bản
Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/07/2014

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 thang cuối năm 2014

Số ký hiệu: 11/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 16/07/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 thang cuối năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 112014NQHDND2014.doc