Thông tin văn bản
Văn bản số 544/VP-KT ngày 20/01/2021 Sao gửi Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
Số ký hiệu: 544/VP-KT Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122142053.zip