Thông tin văn bản
Công văn số 1614/UBND-KTTC ngày 30/07/2019 Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1614/UBND-KTTC Ngày ban hành: 30/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1614.ub.signed.pdf