Thông tin văn bản
Văn bản số 412/VP-NC ngày 22/01/2019 (CKS) sao gửi Thông báo số 23/TB-VPCP
Số ký hiệu: 412/VP-NC Ngày ban hành: 22/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Thông báo số 23/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 412.rar