Thông tin văn bản
Báo cáo số 477/BC-UBND ngày 20/12/2019 Việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 477/BC-UBND Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 477.bcub.signed.pdf