Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/02/2014

Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Số ký hiệu: 05/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 052014QDUBND2014.rar