Thông tin văn bản
Văn bản số 8016/VP-KT ngày 07/09/2023 sao gửi Quyết định số 2556/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 8016/VP-KT Ngày ban hành: 07/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2556/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230918092551.zip