Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 09/03/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Số ký hiệu: 16/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/03/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_16_2012.doc