Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1627/KH-UBND ngày 31/07/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII năm 2019
Số ký hiệu: 1627/KH-UBND Ngày ban hành: 31/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1627.ub.signed.pdf