Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 15/01/2011

Ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Số ký hiệu: 02/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD02_2011_UBNDT.rar