Thông tin văn bản
Văn bản số 7381/VP-KTTC ngày 06/10/2020 Sao gửi Thông tư số 26/2020/TT-BCT Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
Số ký hiệu: 7381/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 26/2020/TT-BCT Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012084632.zip