Thông tin văn bản
Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 02/08/2016

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/08/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2024QDUBND2016.doc