Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 16.QD.signed.pdf