Thông tin văn bản
Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 30/07/2019 BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý II năm 2019)
Số ký hiệu: 268/BC-UBND Ngày ban hành: 30/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý II năm 2019)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 268.bc.signed.pdf