Thông tin văn bản
Văn bản số 5098/VP-KTTC ngày 18/09/2018 (CKS) Sao gửi Thông tư số 79/2018/TT-BTC về việc Quy định mức chi, chế độ thu, nôp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu kho học trong vùng biển Việt Nam
Số ký hiệu: 5098/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Thông tư số 79/2018/TT-BTC về việc Quy định mức chi, chế độ thu, nôp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu kho học trong vùng biển Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5098.rar