Thông tin văn bản
Văn bản số 7148/VP-TH ngày 28/12/2018 Sao gửi văn bản (Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT)
Số ký hiệu: 7148/VP-TH Ngày ban hành: 28/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7148.rar