Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 05/07/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 26/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/07/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 26.QD.pdf