Thông tin văn bản
Báo cáo số 01/2017/TT-BNV ngày 24/01/2017

Về việc: hướng dẫn về phụ cấp chức vụ LĐ đ/v chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành GTVT

Số ký hiệu: 01/2017/TT-BNV Ngày ban hành: 24/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: hướng dẫn về phụ cấp chức vụ LĐ đ/v chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành GTVT

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 012017TTBNV2017.PDF