Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

Số ký hiệu: 01/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Châu Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 01-2010-NQ-HDND-ChauThanh.doc