Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/02/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD05_2011_UBNDT.doc