Thông tin văn bản
Văn bản số 2545/UBND-KGVX  ngày 18/10/2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số ký hiệu: 2545/UBND-KGVX  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2545.ub.PDF