Thông tin văn bản
Văn bản số 204/VP-KT ngày 08/01/2021 sao gửi Công văn của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 204/VP-KT Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114151758.zip