Thông tin văn bản
Công văn số 305/UBND-KT ngày 01/02/2021 Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
Số ký hiệu: 305/UBND-KT Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 305 ub.signed.pdf