Thông tin văn bản
Văn bản số 7037/VP-NC ngày 25/12/2018 sao gửi Thông tư số 36/2018/TT-BCA.
Số ký hiệu: 7037/VP-NC Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 36/2018/TT-BCA.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7037.rar