Thông tin văn bản
Văn bản số 4563/VP-KGVX ngày 23/08/2018 sao gửi Quyết định 1017/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 4563/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 1017/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4563.rar