Thông tin văn bản
Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 14/01/2021 Báo cáo tổng kế 01 năm thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo
Số ký hiệu: 07/BC-UBND Ngày ban hành: 14/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kế 01 năm thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 07 bc.signed.pdf