Thông tin văn bản
Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 42 bác sĩ
Số ký hiệu: 2144/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 42 bác sĩ
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2144.qd.signed.pdf