Thông tin văn bản
Văn bản số 4812/VP-KSTTHC ngày 07/06/2023 sao gửi Công văn số 2765/BGDĐT-CNTT ngày 06/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 4812/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 07/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 2765/BGDĐT-CNTT ngày 06/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230609142302.zip