Thông tin văn bản
Văn bản số 2198/VP-VHXH ngày 01/04/2020 sao gửi Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 2198/VP-VHXH Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406102201.zip