Thông tin văn bản
Văn bản số 3134/VP-KGVX ngày 21/05/2021 Sao gửi văn bản: Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 3134/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210524082521.zip