Thông tin văn bản
Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 20/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020
Số ký hiệu: 78/BC-UBND Ngày ban hành: 20/03/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 78.bc.signed.pdf