Thông tin văn bản
Văn bản số 4065/VP-KTTC ngày 11/06/2020 sao gửi Công văn số 2924/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 4065/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 2924/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200612084806.zip