Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012

Điều chỉnh Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Số ký hiệu: 04/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Điều chỉnh Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_04.doc