Thông tin văn bản
Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 05/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2019
Số ký hiệu: 399/KH-UBND Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 399.ub.PDF