Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2756/KH-UBND ngày 12/12/2019 KẾ HOẠCH Hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020
Số ký hiệu: 2756/KH-UBND Ngày ban hành: 12/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2756.ub.signed.pdf