Thông tin văn bản
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 04/02/2020 Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Số ký hiệu: 33/BC-UBND Ngày ban hành: 04/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 33.bc.signed.pdf