Thông tin văn bản
Văn bản số 4984/VP-KTTC ngày 13/09/2018 (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4984/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4984.rar