Thông tin văn bản
Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về "Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 135/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2023
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về "Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2023 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 135-NQ-HDND- TLDGS CONG TAC CHUYEN DOI SO 2021-2023- KH10_0001.pdf