Thông tin văn bản
Văn bản số 2808/VP-TH ngày 07/05/2021 sao gửi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2808/VP-TH Ngày ban hành: 07/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210511141010.zip