Thông tin văn bản
Văn bản số 1486/BTĐKT-VI ngày 26/06/2014

lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ

Số ký hiệu: 1486/BTĐKT-VI Ngày ban hành: 26/06/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1486BTDKTVI2014.PDF