Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/03/2018

Quyết định Ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định Ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 062018QDUBND2018.BC.pdf