Thông tin văn bản
Văn bản số 3487/VP-KT ngày 22/04/2023 sao gửi Quyết định số 1632/QĐ-BNN-TT ngày 21/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 3487/VP-KT Ngày ban hành: 22/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1632/QĐ-BNN-TT ngày 21/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515104420.zip