Thông tin văn bản
Báo cáo số 15/2017/QÐ-TTg ngày 12/05/2017

Quyết định Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Số ký hiệu: 15/2017/QÐ-TTg Ngày ban hành: 12/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quyết định Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 152017QDTTg2017.PDF