Thông tin văn bản
Văn bản số 162/VP-KTTC ngày 08/01/2018

(CKS) Về việc :V/v sao gửi Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Số ký hiệu: 162/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :V/v sao gửi Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 162VPKTTC2018.rar