Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 06/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/03/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2023 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 06 QPPL 2023.signed.pdf