Thông tin văn bản
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND Về mức thù lao cho người tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 21/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/07/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND Về mức thù lao cho người tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 212013NQHDND2013.doc