Thông tin văn bản
Văn bản số 4483/VP-KGVX ngày 29/05/2023 sao gửi Quyết định số 531/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Quyết định số 1358/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Số ký hiệu: 4483/VP-KGVX Ngày ban hành: 29/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 531/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Quyết định số 1358/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530144900.zip