Thông tin văn bản
Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 08/07/2019 BC tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 238/BC-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BC tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 238.bc.signed.pdf