Thông tin văn bản
Văn bản số 7018/VP-NC ngày 07/08/2023 Sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Số ký hiệu: 7018/VP-NC Ngày ban hành: 07/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230814153234.zip